ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Behandeling/begeleiding autisme

Autisme spectrum stoornis is een afwijking van de hersenen. Hierbij lijkt in vergelijking met een kind met een normale ontwikkeling de verhouding tussen bepaalde hersenstructuren te verschillen, alsook lijkt de communicatie tussen gebieden af te wijken. Zo hebben kinderen met autisme spectrum stoornis vaker moeite met bepaalde (sociale) situaties, communicatie en laten ze meer stereotypisch en repetitief gedrag zien. ABA is een combinatie van behandeling en begeleiding om allerlei vaardigheden en gedragingen aan te leren en ongewenste gedragingen te reduceren tot nihil. Met de ABA methode kan de oorzaak niet worden weggenomen, maar de symptomen kunnen worden aangepakt.

Een voorbeeld is dat kinderen met autisme niet altijd vanzelf leren. Veel kinderen leren door om zich heen te kijken en anderen na te doen. Daarentegen zijn kinderen met autisme spectrum stoornis soms minder op de omgeving gericht en kunnen ze moeite hebben met imiteren; hierdoor missen ze veel leermomenten. Met de ABA methode kan spelenderwijs aan worden geleerd om te richten op de omgeving. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat dit hen veel oplevert (belonen) en waarbij ze ervaren dat het leuk kan zijn om op de omgeving te richten. Daarnaast kunnen imitatievaardigheden in haalbare stappen spelenderwijs geoefend en getraind worden. Ook allerlei andere vaardigheden worden met hulp, oefening en stimulering spelenderwijs aangeleerd.

Mocht u meer willen weten over behandeling of begeleiding bij autisme, dan kunt u contact opnemen.

behandeling-begeleiding-autisme