ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Privacy verklaring

Om goede en zorgvuldige zorg te kunnen leveren, heeft ABA Psychologen gegevens van (toekomstige) cliënten nodig. We maken onder andere gebruik van een contactformulier op onze website en iedere cliënt heeft zijn eigen (elektronische) dossier. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze cliënten en houden ons aan de Europese Privacywet (AVG). 

In het volledige privacyreglement leest u meer informatie over hoe wij omgaan met gegevens en uw privacy.

Nikki Eikelenboom is binnen ABA de functionaris gegevensbescherming (FG-014012). Nikki houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

U kunt uw vragen en/of opmerkingen per mail via administratie@aba-psychologen.nl kenbaar maken.