ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Wachtlijsten

Helaas zijn er veel en lange wachtlijsten. Ook wij hebben te maken met wachtlijsten.

Voor Zoetermeer gelden de volgende wachtlijsten:

  1. Groep jonge kinderen in ochtend > 12 maanden
  2. Groep voorschoolse vaardigheden en sociale vaardigheden > 6 maanden
  3. Gerichte vaardigheden zelfredzaamheid (eind middag) > 6 maanden

Voor Leusden geldt:

  1. Intensieve behandeling gehele dag > 12 maanden
  2. Gerichte vaardigheden zelfredzaamheid (eind middag) > 6 maanden