ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Welkom

Hartelijk welkom op de site van ABA-psychologen!

Meestal gaat het opvoeden en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen zonder problemen en bijna automatisch. Bij sommige kinderen echter kan het opvoeden heel lastig zijn, met name bij kinderen met gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met taalproblemen, met Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder -AD(H)D- of zeer angstige kinderen.

ABA-psychologen biedt hulp bij het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met ASS of andere ontwikkelings- en gedragsproblemen door middel van begeleiding, behandeling, advisering en ondersteuning. Door middel van de ABA methode ontvangt u behandeling en begeleiding voor uw kind waarbij het op een spelende manier allerlei vaardigheden zal aanleren en waarbij ongewenst gedrag zal verminderen, tot nihil. Daarnaast kunnen we basisvaardigheden aanleren zodat uw kind zich ook op andere gebieden beter kan ontwikkelen, want  “elk kind kan leren!”