ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Algemene voorwaarden

Om goede en zorgvuldige zorg te kunnen leveren, heeft ABA Psychologen algemene voorwaarden opgesteld. Hierin staat precies vermeld wat de rechten en plichten van ABA Psychologen en haar cliënten zijn. Lees de volledige algemene voorwaarden voor meer informatie.