ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Aanbod?

Intake: Het intakegesprek is vrijblijvend en zal bestaan uit een gesprek met de ouder(s) van het kind. Tevens zal er een spelmoment of gesprek zijn met het kind -afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling- om een eerste indruk te krijgen. Op basis van de intake en een observatie zal er een observatieverslag worden geschreven waarin advies wordt uitgebracht.

Psycho-educatie: Wanneer de diagnose autisme of een andere diagnose wordt gesteld zult u veel vragen hebben, zoals “Wat is autisme?” “Waar komt autisme vandaan?” “Is autisme te genezen?” “Hoe herken ik autisme?” “Wat kan ik nu doen?” en “Wat kan ik verwachten van mijn kind?”.

Tijdens psycho-educatie kunt u informatie krijgen over de problematiek en/of stoornis van het kind. Zo wordt uitgelegd wat de stoornis in houdt, waar het vandaan komt en wat u eraan kunt doen. Ook zal er worden besproken wat de zwakke punten zullen zijn, maar ook zeker wat juist de sterke punten van de stoornis zullen zijn!

Observatie en evaluatie: Door middel van observatie en gedragsanalyses zal er een evaluatie gemaakt worden van de zwakke en sterke ontwikkelingsgebieden van uw kind. Op basis van deze observatie en analyses kan er een Individueel Educatie Plan (IEP) geschreven worden;  een programma gericht op het kind als individu om op plezierige manier vaardigheden aan te leren en te versterken.

Ouderbegeleiding en opvoedkundige hulp: Dit zal bestaan uit het adviseren, coachen en ondersteunen van ouders bij de opvoeding en stimulering van de ontwikkeling van uw kind(eren).

ABA thuis programma: Op basis van het IEP, zal er een specifiek programma in de thuissituatie worden uitgevoerd in een 1 op 1 situatie door een “ABA trainer”. Dit kan een ervaren ABA trainer zijn, of iemand die (door ABA-psychologen) opgeleid wordt tot ABA trainer. Op basis van het programma zullen allerlei vaardigheden aangeleerd en versterkt worden. Hierbij wordt met name bij jonge kinderen spelenderwijs veel vaardigheden aangeleerd. De intensiviteit is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin alsook van het ontwikkelingsniveau van het kind, welke kan variëren tussen de 10-32 uur per week. Hierbij zullen ABA trainers worden ingewerkt en gecoached door een ABA consultant. Het is mogelijk en soms zelfs aan te raden om het thuisprogramma te combineren met een schoolprogramma.

ABA schoolprogramma: Het is een ABA programma (gebaseerd op het IEP) die op school of opvang wordt uitgevoerd door een “ABA schaduw”. Zoals de naam al zegt, zit hij/zij achter het kind als schaduw en springt bij wanneer het nodig is. De intensiviteit is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin en school alsook van het ontwikkelingsniveau van het kind, welke zal liggen tussen de 10-32 uur per week. ABA schaduws zullen worden ingewerkt en gecoached in de ABA methode door een ABA consultant. Combinatie met een thuisprogramma is mogelijk.

ABA programma op lokatie Zoetermeer: bij de kinderpraktijk Zoetermeer heeft ABA-Psychologen 2 ruimtes. Wij werken daar samen met andere disciplines, zoals kinderarts, fysiotherapeut, logopedist. Op deze lokatie bieden we 1:1 begeleiding, maar ook 1:1 begeleiding in een groepssetting om sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast hebben we op maandag een training inclusief eten waarbij allerlei vaardigheden rondom het eten worden ingetraind, zoals proeven of eten zelf, helpen met koken, leren tafel dekken, proosten, eten met bestek, wachten op elkaar etc.

ABA programma met Paardencoach in Bleiswijk: Op trainingcentre Fair to Horses biedt ABA-psychologen tezamen met van Lent Coaching en Training een combinatie programma aan. Samen met de paardencoach Renate van Van Lent Coaching en Training stellen we specifieke doelen op.  We oefenen dit samen met de paarden. Daarnaast werkt een paard ook ontprikkelend, waardoor we sneller resultaat behalen. Ook zetten we het paard in als beloning.

Adviseren en ondersteunen van professionals: Naast het adviseren en ondersteunen van ouders en trainers, kunnen ook professionals die betrokken zijn bij het kind (zoals leerkracht, logopedist) advies en ondersteuning krijgen betreft de omgang en stimulering van het kind.

Zindelijkstraining: Wanneer een kind nog niet zindelijk is, maar wel de leeftijd hiervoor heeft, is het goed om dit op te starten. Dit scheelt ouders niet alleen tijd en kosten, maar dit geeft uw kind vertrouwen omdat het weer een stapje zelfstandiger is! Bij een zindelijkheidstraining zal ABA-psychologen langs komen voor een intake gesprek waarbij enkele tips en oefeningen mee gegeven worden. Vervolgens zal er een dag gepland worden waarbij er een intensieve zindelijkheidstraining gestart wordt, om het kind zo snel mogelijk zindelijk te krijgen. Ouders krijgen advies en coaching in de uitvoering van het zindelijkheidsprogramma waarna ze dit zelf verder kunnen uitvoeren.

Voorbeeld van een ABA programma

Om te beginnen zal er een intake plaats vinden van ouders met de ABA consultant in de thuissituatie. Op het moment dat ouders er voor kiezen om met ABA-psychologen  een ABA programma op te starten, zal door de ABA consultant met ouders overlegd worden welke programma’s gecombineerd kunnen en gaan worden. Meestal bestaat deze uit minimaal ouderbegeleiding en een ABA thuisprogramma.

De ABA consultant zal thuis en/of op school komen observeren om het gedrag van het kind en intervatie met de omgeving te analyseren. Mede aan de hand hiervan zal er een programma geschreven worden. Intussen tijd kunnen ouders op zoek naar 1 of meerdere trainers / schaduws.

Voordat het programma van start gaat, zal de ABA consultant een basisworkshop geven, waarin ABA en de basisprincipes worden uitgelegd. Vandaar kunnen trainers en ouders een start maken met de ABA methode.

Na enkele weken zal er nog een vervolgworkshop gegeven worden, gericht op het ABA programma. Aanvullingen worden gedaan gedurende meerdere evaluatie momenten.

Om de 2-3 weken zal er een observatie plaats vinden van het kind (thuis en/of met een trainer of schaduw). Ook zal er een evaluatie zijn met trainers en ouders, waarin de voortgang van het kind en het programma besproken worden en zonodig aangepast worden. Hierin zal de consultant de vooruitgang in kaart brengen en ouders en trainers adviseren en coachen.

Lees meer over de behandeling en begeleiding bij autisme