ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Aanbod

ABA-psychologen is aan het groeien. De aanvragen veranderen gedurende de jaren en ons beleid en aanbod daardoor ook. Wij hebben de kinderen die bij ons in behandeling zijn, grofweg verdeeld in drie groepen. Wij hebben verschillende tijden per groep, en mogelijk drie wachtlijsten.

  1. de jonge kinderen (2-5 jaar) met vooral vragen rondom sociaal initiatief en communicatie. Sociaal initiatief en communicatie vormen een heel belangrijke basis bij de ontwikkeling en zijn vaak beperkt bij kinderen met ASS
  2. thuiszitters of kinderen (4-10) die basis vaardigheden missen en hierdoor – deels – niet in een groepssetting kunnen functioneren. Doel hierbij zijn de basis vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren
  3. jonge kinderen (4-10 jaar) die met name sociaal emotioneel basis vaardigheden missen, maar wel al in een – kleine – groep kunnen functioneren. Hier worden met name sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd, zoals beurtgedrag, leren communiceren met leeftijdsgenoten, spelletjes spelen, gespreksvaardigheden etcetera

Het proces

De start en behandeling op zichzelf bestaat uit meerdere fases. Niet alle fases hoeven doorlopen worden. De fases die doorlopen zullen worden zijn afhankelijk van meerder factoren zoals; de hulpvraag, het niveau van het kind en de kennis van ouders. 

Intake: Het intakegesprek is vrijblijvend en zal bestaan uit een gesprek met de ouder(s) van het kind. Tevens zal er een spelmoment of gesprek zijn met het kind -afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling- om een eerste indruk te krijgen. Op basis van de intake en een observatie zal er een observatieverslag worden geschreven waarin advies wordt uitgebracht.

Psycho-educatie: Wanneer de diagnose autisme of een andere diagnose wordt gesteld zult u veel vragen hebben, zoals “Wat is autisme?” “Waar komt autisme vandaan?” “Is autisme te genezen?” “Hoe herken ik autisme?” “Wat kan ik nu doen?” en “Wat kan ik verwachten van mijn kind?”.

Tijdens psycho-educatie kunt u informatie krijgen over de problematiek en/of stoornis van het kind. Zo wordt uitgelegd wat de stoornis in houdt, waar het vandaan komt en wat u eraan kunt doen. Ook zal er worden besproken wat de zwakke punten zullen zijn, maar ook zeker wat juist de sterke punten van de stoornis zullen zijn!

Observatie en evaluatie: Door middel van observatie en gedragsanalyses zal er een evaluatie gemaakt worden van de zwakke en sterke ontwikkelingsgebieden van uw kind. Op basis van deze observatie en analyses kan er een Individueel Educatie Plan (IEP) geschreven worden;  een programma gericht op het kind als individu om op plezierige manier vaardigheden aan te leren en te versterken.

Ouderbegeleiding en opvoedkundige hulp: Dit zal bestaan uit het adviseren, coachen en ondersteunen van ouders bij de opvoeding en stimulering van de ontwikkeling van uw kind(eren).

ABA thuis programma: Op basis van het IEP, zal er een specifiek programma in de thuissituatie worden uitgevoerd in een 1 op 1 situatie door een “ABA trainer”. Dit kan een ervaren ABA trainer zijn, of iemand die (door ABA-psychologen) opgeleid wordt tot ABA trainer. Op basis van het programma zullen allerlei vaardigheden aangeleerd en versterkt worden. Hierbij wordt met name bij jonge kinderen spelenderwijs veel vaardigheden aangeleerd. De intensiviteit is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin alsook van het ontwikkelingsniveau van het kind, welke kan variëren tussen de 10-32 uur per week. Hierbij zullen ABA trainers worden ingewerkt en gecoached door een ABA consultant. Het is mogelijk en soms zelfs aan te raden om het thuisprogramma te combineren met een schoolprogramma.

ABA schoolprogramma: Het is een ABA programma (gebaseerd op het IEP) die op school of opvang wordt uitgevoerd door een “ABA schaduw”. Zoals de naam al zegt, zit hij/zij achter het kind als schaduw en springt bij wanneer het nodig is. De intensiviteit is afhankelijk van de mogelijkheden van het gezin en school alsook van het ontwikkelingsniveau van het kind, welke zal liggen tussen de 10-32 uur per week. ABA schaduws zullen worden ingewerkt en gecoached in de ABA methode door een ABA consultant. Combinatie met een thuisprogramma is mogelijk.

ABA programma op lokatie Zoetermeer: In zoetermeer hebben wij een lokatie met 4 behandelruimtes, welke beschikbaar is voor 1-3 kinderen per ruimte. Dit is afhankelijk van het kind en de behoeftes. Wij zitten in een gebouw met andere disciplines waar we nauw mee samenwerken.Wij werken daar samen met andere disciplines, zoals kinderarts, fysiotherapeut, logopedist. Op deze lokatie bieden we 1:1 begeleiding, maar ook 1:1 begeleiding in een groepssetting om sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast kunnen wij een training eind van de middag inplannen inclusief eten waarbij allerlei vaardigheden rondom het eten worden ingetraind, zoals proeven of eten zelf, helpen met koken, leren tafel dekken, proosten, eten met bestek, wachten op elkaar etc. 

ABA programma met Paarden: ABA-psychologen werkt samen met een orthopedagoog/ABA trainer/ paardencoach om vaardigheden op en rond het paard te oefenen. Een paard werkt ontprikkelend, waardoor we sneller resultaat behalen. Kinderen zijn buiten, ontspannen, leren met dieren omgaan en daarnaast zetten we het paard in als beloning; een ideale combinatie met behandeling op lokatie. 

Adviseren en ondersteunen van professionals: Naast het adviseren en ondersteunen van ouders en trainers, kunnen ook professionals die betrokken zijn bij het kind (zoals leerkracht, logopedist) advies en ondersteuning krijgen betreft de omgang en stimulering van het kind.

Zindelijkstraining: Wanneer een kind nog niet zindelijk is, maar wel de leeftijd hiervoor heeft, is het goed om dit op te starten. Dit scheelt ouders niet alleen tijd en kosten, maar dit geeft uw kind vertrouwen omdat het weer een stapje zelfstandiger is! Bij een zindelijkheidstraining zal ABA-psychologen langs komen voor een intake gesprek waarbij enkele tips en oefeningen mee gegeven worden. Vervolgens zal er een dag gepland worden waarbij er een intensieve zindelijkheidstraining gestart wordt, om het kind zo snel mogelijk zindelijk te krijgen. Ouders krijgen advies en coaching in de uitvoering van het zindelijkheidsprogramma waarna ze dit zelf verder kunnen uitvoeren.

 

Voorbeeld van een ABA-programma

Om te beginnen zal er een intake plaats vinden van ouders met de ABA consultant en/of senior trainer in de thuissituatie. Op het moment dat ouders er voor kiezen om met ABA-psychologen  een ABA programma op te starten, zal door de ABA consultant met ouders overlegd worden welke programma’s gecombineerd kunnen en gaan worden. Meestal bestaat deze uit minimaal ouderbegeleiding en een ABA programma op onze lokatie.

De ABA consultant zal thuis en/of op school komen observeren om het gedrag van het kind en interactie met de omgeving te analyseren. Mede aan de hand hiervan zal er een programma geschreven worden. Intussen tijd kunnen ouders op zoek naar 1 of meerdere trainers / schaduws. Ook is het mogelijk dat er gebruikt wordt gemaakt van ABA trainers die in dienst zijn van ABA-psychologen. 

Voordat het programma van start gaat, zal de ABA consultant een basisworkshop geven, waarin ABA en de basisprincipes worden uitgelegd. Vandaar kunnen trainers en ouders een start maken met de ABA methode.

Na 4-6 weken zal er een ontwikkelingsbepaling gedaan worden op basis van observaties, gegeven behandeling, testen en vragenlijsten. Op basis hiervan wordt er een individueel educatieplan (IEP) worden opgesteld en besproken met ouders.  

Om de 2-4 weken zal er een observatie plaats vinden van het kind (thuis en/of met een trainer of schaduw), welke deze gecombineerd zal worden met ouderbegeleiding.  

Een per 3 maanden zal er met ouders, ABA mentor-trainer en ABA consultant een evaluatie gepland worden om vooruitgang te evalueren en evt nieuwe doelen op te stellen. Hierbij zal de ABA mentor-trainer of consultant de vooruitgang in kaart brengen en ouders en betrokken trainers adviseren en coachen. Afhankelijk van de indicatie zal per 6 , 9 of 12 maanden een evaluatieverslag worden geschreven met bijpassend advies. 

In eerste instantie wordt er een behandelplek afgegeven voor 3 maanden: hierbij wordt het programma en de effectiviteit beoordeeld, doelen worden besproken en als de geboden plek passend is wordt het verlengd met maximaal 9 maanden. Na het jaar zal de behandeling afgerond worden of in overleg eenmalig verlengd. 

Lees meer over de behandeling en begeleiding bij autisme