ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Welkom

Hartelijk welkom bij ABA-psychologen

Meestal gaat het opvoeden en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen zonder problemen en automatisch. Daarentegen kan dit bij sommige kinderen, met name bij kinderen met gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen, erg lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS), kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met taalproblemen, met Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder -AD(H)D- of zeer angstige kinderen.

ABA-psychologen biedt hulp bij het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met ASS of andere ontwikkelings- en gedragsproblemen door middel van begeleiding, behandeling, advisering en ondersteuning. Door middel van de ABA methode ontvangt u behandeling en begeleiding voor uw kind waarbij het op een spelende manier allerlei vaardigheden zal aanleren en waarbij ongewenst gedrag zal verminderen (tot nihil).