ABA-psychologen | +31 6 42 02 52 67

Wat is ABA-psychologen?

Mijn naam is Nieke Kobussen en ik ben neuropsycholoog, kinderpsycholoog en ABA consultant. Tevens ben ik de oprichtster van ABA-psychologen.

Als ABA consultant begeleid ik ABA programma’s door de ontwikkeling en het gedrag van het kind in kaart te brengen en op basis hiervan een programma op te stellen wat gericht is op het kind als individu. Daarnaast worden ouders en naasten gecoacht en geadviseerd in de toepassing van de ABA methode.

Met deze gestructureerde methode die aansluit bij de interesses van uw kind, worden spelenderwijs allerlei vaardigheden gestimuleerd en aangeleerd zoals spel, taal, (voor-) schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid. Ook zullen ongewenste gedragingen afnemen. Voor verdere informatie wil ik u verwijzen naar “wat is ABA?“.

Van origine ben ik psycholoog. Ik heb zowel de master in de richting van  neuropsychologie als ook kinder- en jeugdpsychologie behaald. Als psycholoog werk ik volgens de ABA methode, ook wel ABA consultant genoemd. Hierbij staat ABA voor applied behavior analysis (=toegepaste gedragsanalyse). Op dit moment ben ik bezig om de master opleiding ABA and Autism aan de universiteit van North Texas af te ronden om een BCBA (Board Certified Bahavior Analyst) registratie te behalen, zie www.BACB.com. Op dit moment werk ik als psycholoog volgens de ABA methode onder supervisie van een BCBA geregistreerd ABA consultant, namelijk Frans van Haaren, Ph.D., BCBA-D en oprichter van ABA academy (VS).

Tijdens en na mijn studies heb ik jaren lang gewerkt met meerdere kinderen met autisme spectrum stoornis volgens de ABA methode. Hierbij heb ik gezien dat het met de ABA methode mogelijk is om kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen vele vaardigheden aan te leren, terwijl dit zonder deze stimulering en oefening niet of nauwelijks mogelijk was. Door het stimuleren en aanleren van vaardigheden verdwijnen frustraties van het kind, kan het kind zich beter verstaanbaar maken, op een leuke manier spelen en ook zelfstandiger functioneren. Dit heeft positieve invloed op het kind, als ook op de gehele gezinssituatie. Graag wil ik ouders de inzichten geven en nodige hulp bieden zodat zij het beste en maximale uit hun kind kunnen halen.

Aanvullende werkervaring

Ik heb de master opleiding psychologie gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb hierbij de richting neuropsychologie afgerond en de basisaantekening psychodiagnostiek behaald. De bijbehorende stage heb ik gelopen op de neurologie- en geriatrie afdeling in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de visuele waarneming bij jongeren met autisme. Zowel naast als na mijn studie ben ik werkzaam geweest als onderzoeksassistente bij enkele onderzoeken naar rekenen en taal bij kinderen en psychotische kenmerken bij jongeren. Ook heb ik jarenlang kinderen in school en thuissituatie getraind volgens de ABA methode.

Na deze master heb ik nog de master kinder- en jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Ik heb ten tijde van deze opleiding twee stages gelopen, waarbij ik onderzoeken heb afgenomen bij jongeren met gedragsproblemen (VU) en bij kinderen met selectief mutisme en andere angststoornissen (UMCU). Daarnaast heb ik onderzoek gedaan bij deze doelgroepen, namelijk de relatie tussen inhibitieproblemen en gedragsproblemen en de relatie tussen selectief mutisme en taalproblemen.

Het team ABA-psychologen

Intussen is ABA-Psychologen uitgebreid. Naast goede samenwerkingen te hebben met logopedisten, fysiotherapie en kinderartsen met name in Zoetermeer, hebben we ook een team van intussen al meerdere enthousiaste trainers. Hun achtergrond is wisselend, zoals -toegepaste- psycholoog, orthopedagoog etc, met ervaring/achtergrond in sport, muziek, bieden van lessen etc), wat zorgt voor variatie aan specialisme en  aanbod. Maar in een ding komen we allemaal overeen: hart voor het kind!

Relatie met instanties:

ABA academy

Op dit moment ontvang ik supervisie van Frans van Haaren, Ph.D., BCBA-D. Frans van Haaren heeft ABA academy opgezet (Saint Petersburg) en heeft jarenlange ervaring met kinderen met autisme spectrum stoornis en kinderen met andere ontwikkelingsproblematiek en hun families.

NVN

NVN staat voor Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie. Deze vereniging bestaat uit neuropsychologen en heeft als doel om neuropsychologie in Nederland te bevorderen (www.nvneuropsy.nl).

DABA

DABA staat voor Dutch Association for Behavior Analysis en is een beroepsvereniging voor degene die werkzaam is of belangstelling heeft in behavior analysis (www.dutchaba.nl).

Nieuwe samenwerking:

Kinderpraktijk Zoetermeer
Cool Kids kinderfysiotherapie
Diëtistenpraktijk Katinka de Nennie